!DOCTYPE html> MGN.Solutions | All about Web

Όροι χρήσης.

Γενικοί Όροι Συνεργασίας με την MGN.Solutions - MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση των mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions, υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει θέσει η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions.

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection και επωνυμία "ZENLIA I.K.E.", είναι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρω ιστοσελίδων και στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions.

Ο δικτυακός τόπος mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους/πελάτη.

Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies.

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection παρέχει τη δυνατότητα παραγγελίας υπηρεσιών web hosting και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, με άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας, σε περιβάλλον ισχυρής κρυπτογράφησης.

υτό εξασφαλίζει τη φερεγγυότητα και την αποδεδειγμένα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους ONLINE με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εγγύηση σήμερα. Τα δεδομένα των πελατών μας διακινούνται με ισχυρή κρυπτογράφηση και δεν είναι προσβάσιμα από κανένα κακόβουλο χρήστη και αυτή είναι μία εγγύηση που λίγες εταιρίες είναι σε θέση να παρέχουν σήμερα. Διαβάστε περισσότερα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.

Όροι & Προϋποθέσεις παροχής Διαδικτυακής Φιλοξενίας & λοιπών υπηρεσιών.

H MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection (στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία), μέσω του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions, διαθέτει πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διαμοιραζόμενων ή αποκλειστικής χρήσης (shared - vps - dedicated web hosting) διακομιστών (web servers) που φιλοξενούνται σε Κέντρα Δεδομένων (Datacenters) σε Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία και Αγγλία. Οι διακομιστές αυτοί διανέμουν στο INTERNET το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (web sites, οπτικοακουστικό υλικό, multimedia, streaming) και μέσω αυτών δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της. Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρία, virtual server για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώσει στους διακομιστές της Εταιρίας θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει, αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.

Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην Εταιρία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη. H τήρηση αντιγράφων ασφαλείας κάθε αρχείου (ιστοσελίδες, αρχεία, e-mails κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και μόνον.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers μας. Επίσης, είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του πελάτη να πάρει εγκαίρως δικό του αντίγραφο ασφαλείας των ιστοσελίδων του πριν από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία και να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, στέλνουμε ειδοποιήσεις στους πελάτες μας και είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη να κρατήσει αντιγραφο ασφαλείας των αρχείων του στον Η/Υ του πριν τις εργασίες συντήρησης και να ελέγξει την καλή λειτουργία του site του και των e-mails του μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

Εταιρία δημιουργεί καθημερινά (στο shared/reseller hosting) ή εβδομαδιαία (VPS/Dedicated) αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των πελατών της και τα διατηρεί έως και για 15 ημέρες. Σε καμία περίπτωση όμως ο πελάτης δε θα πρέπει να στηρίζεται, να εξαρτάται και να αξιώνει από την Εταιρία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλειας των αρχείων του. Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, e-mails) μέσα από τον πίνακα ελέγχου Plesk και μπορεί να το κατεβάσει στον Η/Υ του για κάθε χρήση. Τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργεί ο πελάτης θα σβήνονται αυτόματα από το server κάθε 7 ημέρες, για λόγους διατήρησης της χρήσης των δίσκων σε χαμηλά επίπεδα. Για αυτό το λόγο ο πελάτης θα πρέπει να τα κατεβάζει και να τα αποθηκεύει στον Η/Υ του.

Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "back up"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει επενοικιάσει -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

Απόδοση IP ανά υπηρεσία.

Για την απόδοση dedicated IP πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο, απαιτείται IP Justification (τεχνική δηλαδή αναφορά για την χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από την RIPE (Reseaux IP Europeens). Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε αίτημα για dedicated IP εάν το justification είναι ανεπαρκές ή βάσει της ισχύουσας χρήσης των διαθέσιμων IP.

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection ξεκαθαρίζει απόλυτα τι παρέχει στα πακέτα Unlimited Web Hosting και ποιοί είναι οι όροι χρήσης για την παροχή αυτών των πακέτων.

Κάθε πάροχος παρόμοιας υπηρεσίας, έχει παρόμοιους περιορισμούς (και συχνότερα πολύ πιο περιοριστικούς και αυστηρούς), μόνο που η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις και φροντίζει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι παρακάτω παράγραφοι έχουν σκοπό τη διευκρίνηση του τι επιτρέπεται και τι όχι, και την αποτροπή όσων ελάχιστων σκέφτονται να καταχραστούν τις υπηρεσίες του unlimited hosting και να ανεβάσουν δωρεάν πορνογραφικά affiliate sites ή φόρουμ με διαμοιρασμό anime video ή να φιλοξενήσουν πειρατικές κόπιες ταινιών και μουσικών έργων! Τέτοιοι λογαριασμοί θα διαγράφονται άμεσα χωρίς επιστροφή χρημάτων και τα στοιχεία των υπεύθυνων θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

H υπόσχεσή μας απέναντι στους πελάτες μας είναι οτι θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να κρατάμε τα websites τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.

Πολιτική ορθής χρήσης στο Shared/Unlimited Hosting.

H MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για τις υπηρεσίες της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται), όπως στην Κοινόχρηστη Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Shared web hosting - Unlimited/Unmetered hosting).

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Shared Hosting ή Shared web hosting είναι η φιλοξενία/web hosting δεκάδων ή εκατοντάδων websites στον ίδιο server, έτσι ώστε όλα τα sites να μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη (CPU, RAM), το χώρο στο δίσκο (disk space) και την κίνηση δεδομένων (traffic) του ίδιου hosting server.

Με τον όρο Unlimited Web Ηοsting & τους συναφείς όρους Unlimited Traffic (αλλιώς και Unmetered Traffic) και Unlimited Disk Space, εννοούμε ότι παρέχουμε Shared Hosting με τόσο χώρο στο δίσκο και τόση κίνηση δεδομένων για τα αρχεία, τα email και τις βάσεις δεδομένων ενός συνηθισμένου site, όσα χρειάζεται για να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ένα μικρό, συνηθισμένο site.

To shared hosting καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός συνηθισμένου, μικρού site, μιας μικρής επιχείρησης, ενός ελεύθερου επαγγελματία, ενός ιδιώτη/χομπίστα, ενός μη κερδοσκοποπικού Οργανισμού/Κοινοφελούς Ιδρύματος.Παρέχει όσους πόρους χρειάζεται ένα μικρό site για να λειτουργήσει σωστά, χωρίς να μετράμε πόσα ακριβώς παρέχουμε και χωρίς να χρεώνουμε παραπάνω, αν χρειαστούν μερικά επιπλέον MB ή GB χώρου ή κίνησης δεδομένων.

“Συνηθισμένο”, “κανονικό”, “απλό/μικρό” ή “συμβατικό” website είναι ένα προσωπικό ή επαγγελματικό site που χρησιμοποιεί τους πόρους του server με τρόπο παρόμοιο με το 99% των sites που φιλοξενούμε στο Shared Hosting. Δηλαδή περίπου 3-5Gb χώρου, 20-30GB κίνησης, 10 email λογαριασμούς, 3 βάσεις mySQL/χρήστες FTP.

Το shared hosting δυστυχώς δεν αρκεί για τη φιλοξενία του site μιας μεσαίας/μεγάλης ή πολυεθνικής εταιρίας με δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους-χρήστες e-mail λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών ή ενός δημοφιλούς website (πχ ένα portal, e-shop, blog ή forum, streaming site) με εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες κι ενεργούς χρήστες με web εφαρμογές πολύ απαιτητικές σε php και mysql, μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων ήχου ή εικόνας για video, radio streaming.Τέτοιες ιστοσελίδες, έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από ότι ο μέσος όρος των websites που φιλοξενούνται στο shared hosting μας και χρειάζονται hosting σε δικό τους μονωμένο χώρο φιλοξενίας, δηλ. VPS, ημι-dedicated ή dedicated server. Εκεί θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους του στο σύνολό τους.

ΔΕΝ επιτρέπονται sites με πρωταρχικό σκοπό τη χρήση χώρου στο δίσκο ή της κίνησης δεδομένων (file hosting, file sharing). Mερικά συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων sites :

Sites με πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό, για το οποίο δεν υπάρχουν δικαιώματα χρήσης/κτήσης ή διανομής.

Sites που εξυπηρετούν σκοπούς ανεβάσματος (upload) / διαμοιρασμού (sharing) / αποθήκευσης (archive) / (δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) / καθρεπτισμού (mirroring) / διανομής (distribution) αρχείων.

Sites που δημιουργήθηκαν με σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.

H διάθεση των πόρων του λογ/σμού hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) στο κοινό.

H χρήση των πόρων (χώρος δίσκου, MySQL κλπ) του hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) σε domains που δε φιλοξενούνται στoν ίδιο server στην MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection ή που φιλοξενούνται σε άλλο Πάροχο.

Τέλος στα πακέτα (Unlimited/Shared) Web Hosting, ΔΕΝ επιτρέπεται η μεταπώληση web hosting σε τελικούς πελάτες. Για αυτή τη χρήση παρέχουμε ειδικά διαμορφωμένα πακέτα reseller hosting και VPS hosting.Η χρήση των πόρων να γίνεται ΜΟΝΟ για τις άμεσες ανάγκες του website και των χρηστών του site και όχι για προσωπικά αρχεία, backup ή αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με το site.Η χρήση πόρων του server να είναι ίδια ή παρόμοια με το 99% των sites που φιλοξενούνται στο shared hosting μας (βλ. παραπάνω) και όχι δυσανάλογα με ή εις βάρος των υπόλοιπων sites στον server.Τα php/asp scripts και οι MySql βάσεις να είναι "ελαφριά", βελτιστοποιημένα και ασφαλή.

“Συνηθισμένο”, “κανονικό”, “απλό/μικρό” ή “συμβατικό” website είναι ένα προσωπικό ή επαγγελματικό site που χρησιμοποιεί τους πόρους του server με τρόπο παρόμοιο με το 99% των sites που φιλοξενούμε στο Shared Hosting. Δηλαδή περίπου 3-5Gb χώρου, 20-30GB κίνησης, 10 email λογαριασμούς, 3 βάσεις mySQL/χρήστες FTP.

Eπιτρεπτή χρήση RAM από την PHP ανά domain: 128MB - Mε δυνατότητα αλλαγής μέσα σε λογικά πλαίσια. -.

max_execution_time της PHP: 60" - Mπορεί και να μην απενεργοποιήσουμε ένα site που ξεπερνά αυτό ή κάποιο άλλο όριο, εάν δε δημιουργεί πρόβλημα στο server και καθυστέρηση στα υπόλοιπα sites. Η απόφαση εξαρτάται από την κρίση της Εταιρίας. -

Συνολική επιτρεπόμενη RAM ανά domain: 384ΜΒ

Μέγιστα ταυτόχρονα Proccess ανά domain: 15

Έως και 50% χρήση ενός core της CPU: για 20 συνεχόμενα δευτερόλεπτα**

Τα ΜΕΓΙΣΤΑ όρια στο shared hosting είναι:

Μέγιστο μέγεθος MySQL: 500MB.

Μέγιστος χώρος δίσκου ανά domain: 15GB

Μέγιστη κίνηση ανά domain: 100GB/μήνα.

Μέγιστος χώρος ανά mailbox: 800ΜΒ

Η χρήση πόρων στο shared hosting θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι παρόμοια με το 99% των sites στο shared hosting μας (βλ. παραπάνω).

Ιστοσελίδες που προσεγγίζουν τα ανωτέρω Μέγιστα όρια Χώρου/Κίνησης περισσότερο από 10 ημέρες, θα μετακομίζουν σε Reseller, VPS ή Dedicated hosting.

Δε θα γίνεται ανεκτή η παρατεταμένη φιλοξενία ιστοσελίδων που κινούνται στα μέγιστα όρια. Αντίθετα, η χρήση θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με το 99% των sites που φιλοξενούνται στους shared hosting servers μας

Τα παραπάνω όρια είναι εξαιρετικά μεγάλα για κανονική χρήση σε ένα μικρό website. Mε τη χρήση τους η Εταιρία έχει μια καλή εικόνα για τη συνολική χρήση των πόρων που διαθέτει στους πελάτες της και μπορεί να ανιχνεύσει εύκολα ενδείξεις ύποπτων κινήσεων (πχ επίθεση σε domain με κενό ασφαλείας, ανέβασμα αρχείων για phishing κ.α.).

Αν ένα site (για τον οποιοδηποτε λογο) φτάσει στους Οριακούς Πόρους, η παροχή φιλοξενίας σε shared hosting, περιοριζεται σε σύντομο χρονικο διαστημα και ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί σε Reseller/VPS/Dedicated hosting.

Για όσα sites απαιτούν πολλή CPU/RAM/I-O, αρχικά βοηθάμε τους κατόχους τους (πχ με κάποιο σύστημα cache ή με βελτίωση των ρυθμίσεων σε κάποιες μεταβλητές), έτσι ώστε να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στο shared hosting και να βελτιώσουν την απόδοσή του site τους. Όταν πλέον δεν υπάρχει τρόπος να παραμείνουν σε shared hosting, τότε σε συντονισμό με τον πελάτη, μεταφέρουμε το site του σε πακέτο VPS hosting ή σε Dedicated server.

Έχουμε διάφορους αποτελεσματικούς τρόπους για παρακολούθηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων των πελατών και του server. Aν εντοπίσουμε ένα λογαριασμό unlimited web hosting, που δε συμβαδίζει με τους Κανονισμούς Χρήσης μας ή που έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων μας, θα ειδοποιήσουμε άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστούμε μαζί του για να λύσουμε το ζήτημα.

Αν ο λογ/σμός hosting, προκαλέσει πρόβλημα στο server, θα απενεργοποιήσουμε εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mysql) και θα ενημερώσουμε τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχουμε συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

Εάν ο πελάτης το επιθυμεί μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα το site (ή πχ μόνο την mysql βάση του) σε ένα άλλο server (VPS, ημι-dedicated ή dedicated server), ώστε να επαναφέρουμε το site του σε πλήρη λειτουργία.

Αρχεία multimedia (videos, mp3’s, υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, e-books) τα οποία δε χρησιμοποιούνται από το site, θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση (αλλά με email αφού γίνει η διαγραφή τους) και χωρίς καμία υποχρέωση επαναφοράς των αρχείων αυτών από το backup μας.

Συνιστούμε στους πελάτες μας, τακτικό έλεγχο της συνολικής χρήσης του χώρου και της κίνησης του domain και ειδικά των αρχείων που κάνουν την περισσότερη χρήση. Μέσα από τα στατιστικά του web hosting στο Plesk panel, μπορούν να στέλνονται αυτόματα στατιστικές αναφορές στο email του πελάτη.

Έτσι αν δε περίπτωση απότομης ή ανεξήγητης αύξησης στο χώρο ή στην κίνηση, θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα έγκαιρα.

H Eταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την πρόσβαση σε ή να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό διοχετεύεται στους servers που έχει παραχωρήσει στον Πελάτη, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει σε οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτωn/copyright ή είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού, υβριστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, πειρατικό λογισμικό/μουσικά αρχεία/ταινίες/βιβλία, warez sites, serial numbers), ή αν αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει κατά την κρίση της (άμεσα ή κατόπιν ενημέρωσης του Πελάτη) την πρόσβαση στο επίμαχο δημοσιευμένο υλικό του Πελάτη και να απαιτήσει από τον πελάτη να διαγρ'αψει μόνιμα το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση (προς άλλο δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τα δικά μας) όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, του δικτύου ή του λογαριασμού χρήστη.

Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Spawning δωδεκάδων λειτουργιών.

Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop.

Η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX), PhpShell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.

Η εκτέλεση Background Processes. Μή εξουσιοδοτημένα background processes ή όσα από αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει μή εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε μή προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα διωχθεί ποινικά και αστικά με κάθε δικαστικό μέσο.

Διευκρινίζουμε ότι παρέχουμε τα προεγκατεστημένα Δωρεάν scripts "ως έχει" και δεν τα υποστηρίζουμε τεχνικά, καθώς είναι τρίτων κατασκευαστών και όχι της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

Θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζετε με κάποιο από αυτά, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Power Pack, εκτός και πρόκειται για θέμα που αφορά αποδεδειγμένα το Plesk και τη διάρθρωση/δομή/δικαιοδοσία των αρχείων του domain του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να ελέγxει τακτικά και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων (web applications, web scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain του όπως Joomla, phpBB2 κλπ, στην πιό πρόσφατη έκδοσή τους, μόλις αυτή είναι διαθέσιμη.

Συστήνουμε στους χρήστες μας να εγγραφονται στο newsletter των εταιριών ή των online κοινοτήτων που υποστηρίζουν την κάθε web εφαρμογή έτσι ώστε να λαμβάνουν email αμέσως μόλις μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.

Όσα domains φιλοξενούνε εφαρμογές Ανοιχτού κώδικα ή ιδιόκτητες εφαρμογές που δεν έχουν ενημερωθεί και περιέχουν κώδικα με κενά σφαλείας, ανιχνεύονται από το σύστημά μας και απενεργοποιούνται έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Εάν δεν έχετε τις δυνατότητες ή το χρόνο να κάνετε την αναβάθμιση, μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, με ένα μικρό αντίτιμο (10~15 Ευρώ για μια απλή αναβάθμιση).

ΌEφαρμόζουμε μια αυστηρή πολιτική όσον αφορά την αποστολή μαζικών e-mails: Δεν επιτρέπουμε hosting accounts τα οποία στέλνουν κατ'επανάληψη και μαζικά τεράστιο αριθμό e-mail messages. Xωρίς να περιμένουμε πρώτα να υπάρξει το πρόβλημα και μετά να το διορθώσουμε, έχουμε ορίσει μέτρα που αφορούν κάθε e-mail ή mailing list και εφαρμόζεται σε κάθε hosting account.

Συγκεκριμένα με βάση το πακέτο φιλοξενίας στο οποίο είναι ενταγμένο ένα email account, επιτρέπεται η αποστολή:

BASIC: Έως 30 email τη φορά ή 1 email με 30 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 100 email την ώρα), και έως 200 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.

ADVANCED: Έως 150 email τη φορά ή 1 email με 150 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 200 email την ώρα), και έως 700 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.

Οποιοδήποτε e-mail account υπερβεί αυτά τα όρια, τα email πέραν του επιτρεπτού αριθμού θα διαγράφονται αυτόματα και χωρίς άλλη ενημέρωση. Επίσης το ενημερωτικό email θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε οποιοδήποτε μαζικό ταχυδρομείο δεν είναι απολύτως σύμφωνο με τα παραπάνω, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η αποστολή χιλιάδων e-mails από ένα domain (ειδικά σε ώρες αιχμής) προκαλεί προβλήματα σε άλλους χρήστες email στον ίδιο server, όταν λόγω υπερκατανάλωσης της επεξεργαστικής ισχύος του mail server, οι υπόλοιποι χρήστες email αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή και αδυναμία αποστολής και παραλαβής της αλληλογραφίας τους.

Να στέλνετε newsletters μόνο Σαββατοκύριακα ή τις καθημερινές εκτός ωρών αιχμής, δηλ. μεταξύ 23:00μμ έως 06:00πμ και ΌΧΙ σε ώρες αιχμής (δηλ. Δευτ-Παρ, από 07:30πμ - 19:00μμ).

Ρυθμίστε τις παραμέτρους throttling της εφαρμογής που στέλνει το newsletter σας, στο να στέλνει πχ ένα email ανά 6 δευτερόλεπτα.

Να δίνετε τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγγραφής (double opt-in) κάθε συνδρομητή και της άμεσης απεγγραφής από την mailing list.

Εάν επιθυμείτε τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε χιλιάδες παραλήπτες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας.

Οικονομικά Θέματα & Χρεώσεις για Συνδρομές σε Υπηρεσίες.

Η καταχώρηση/ανανέωση/μεταβίβαση domain names και η παραγγελία πακέτου φιλοξενίας ή άλλης υπηρεσίας, εφ΄όσον γίνει με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, σημαίνει ότι τόσο η χρέωση της κάρτας σας όσο και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παραγγέλνετε θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος καθυστέρησης για την κατοχύρωση του domain name σας ή για το άνοιγμα του πακέτου φιλοξενίας του, εκτός ακραίων περιπτώσεων (αναφέρουμε ενδεικτικά: πρόβλημα/αδυναμία στην επικοινωνία μέσω Internet της Εταιρικής ιστοσελίδας με τον τραπεζικό οργανισμό μεσω του οποίου χρεώνεται η πιστωτική κάρτα, ανεπαρκές διαθέσιμο ποσό στην κάρτα του Πελάτη, λάθος κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση της κάρτας του Πελάτη δεν είναι εφικτή κατά τη στιγμή -ή μεταγενέστερη από αυτή της παραγγελίας του- με αποτέλεσμα πχ η αίτηση για κατοχύρωση ή ανανέωση domain name να μην αποσταλεί εγκαίρως προς το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δεν δικαιούται να αξιώσει υλικές αποζημιώσεις ή κανενός άλλου είδους αξιώσεις από την Εταιρία. Σημειώστε ότι ο Πελάτης θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της κάρτας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσει την κάρτα για χρέωση μέσω Internet.

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection δίνει εναλλακτικά τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοφλήσουν το αντίτιμο των παραγγελιών τους με κατάθεση (ή μεταφορά μέσω Internet/Phone/Mobile Banking κλπ) σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς μας ή με καταβολή μετρητών στα γραφεία μας και έως νεωτέρας δεν παρέχεται άλλος τρόπος πληρωμής ή πίστωσης.

Η αμοιβή για την διάθεση του virtual server (εικονικού διακομιστή) πληρώνεται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών, ή κατόπιν άλλου διακανονισμού. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που προκύπτουν, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του virtual server.

Για την περίπτωση χρήσης Πιστωτικής Κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι θα η κάρτα του χρώνεται κάθε μήνα αυτόματα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του) και δίνει το δικαίωμα στην MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα (την ίδια μ' αυτή που ανοίχτηκε ο λογαριασμός ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα: 3, 6, 9 ή 12 μήνες).

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την περαιτέρω χρήση και ανανέωση των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης/ανανέωσης της συνδρομής του με email στο billing [at] mynamp[dot] eu ή με υπογεγραμμένο fax στο 210 3000359, σε αντίθετη περίπτωση εάν δεν λάβουμε την έγκαιρη ενημέρωση και γίνει η ανανέωση των υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Πελάτη, επιφυλασσόμαστε την επιστροφή του χρεωθέντος ποσού στην κάρτα του Πελάτη.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την επομένη της ημέρας ανανέωσης του συμβολαίου.

Αν δεν είναι δυνατή η χρέωση κάρτας για ανανέωση συνδρομής hosting, τότε ο Πελάτης μπορεί να δώσει στην Εταιρία έγκριση να κάνει τη χρέωση της κάρτας του και πάλι, μόλις την ενημερώσει (μέσω τηλεφώνου, email ή fax) ότι το απαιτούμενο υπόλοιπο είναι διαθέσιμο στην πιστωτική του κάρτα, αλλιώς μπορεί να κάνει την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής του με άλλο τρόπο αφού πρώτα ενημερώσει την Εταιρία.

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την περαιτέρω χρήση και ανανέωση των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης/ανανέωσης της συνδρομής του με email στο billing [at] mynamp[dot] eu ή με υπογεγραμμένο fax στο 210 3000359, σε αντίθετη περίπτωση εάν δεν λάβουμε την έγκαιρη ενημέρωση και γίνει η ανανέωση των υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Πελάτη, επιφυλασσόμαστε την επιστροφή του χρεωθέντος ποσού στην κάρτα του Πελάτη.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την επομένη της ημέρας ανανέωσης του συμβολαίου.

Αν δεν είναι δυνατή η χρέωση κάρτας για ανανέωση συνδρομής hosting, τότε ο Πελάτης μπορεί να δώσει στην Εταιρία έγκριση να κάνει τη χρέωση της κάρτας του και πάλι, μόλις την ενημερώσει (μέσω τηλεφώνου, email ή fax) ότι το απαιτούμενο υπόλοιπο είναι διαθέσιμο στην πιστωτική του κάρτα, αλλιώς μπορεί να κάνει την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής του με άλλο τρόπο αφού πρώτα ενημερώσει την Εταιρία.

Εάν ο πελάτης (τελικός ή μεταπωλητής/κάτοχος VPS ή Dedicated) δεν επιθυμεί τη συνέχιση των προπληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση/διακοπή των υπηρεσιών μέσω email στο billing [at] mynamp [dot] eu. Αν ο λόγος διακοπής δεν αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών ή στην Εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει η Εταιρία, τότε η Εταιρία θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη υπό τη μορφή πίστωσης ενός ποσού στο λογ/σμό του πελάτη για προμήθεια άλλων υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη, κατά βούληση.

Εάν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την απόκτησή της υπηρεσίας, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα το λόγο που δεν ικανοποιήθηκε από τις υπηρεσίες μας και η Εταιρία μας θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού:

Εάν ο λόγος ακύρωσης, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας θα πρέπει να μας ενημερώσει συγκεκριμένα για το περιστατικό τεχνικής υποστήριξης στο οποίο εμείς δε δώσαμε λύση (παρέχοντάς μας το domain του και περιγραφή του περιστατικού).

Αν ο λόγος αφορά ένα περιστατικό μη αποτελεσματικής Εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection, θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό, ώστε να διερευνήσουμε τι συνέβη.

Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτρέψουμε την κακόβουλη χρήση της εγγύησης της εγγύησής μας και προκειμένου να κρατάμε στο ύψιστο επίπεδο και να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες και τον τρόπο εξυπηρέτησής μας. Ο σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε και να έχουμε ευτυχισμένους τους πελάτες μας και όχι να τους κρατάμε δυσαρεστημένους και δέσμιους σε συνδρομές που δεν απολαμβάνουν.

Η Εταιρία σε περίπτωση που αποφανθεί ότι ο Πελάτης πρέπει να λάβει την επιστροφή χρημάτων, θα παρακρατήσει από το ποσό που θα επιστρέψει στον Πελάτη, όποιο ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας πχ κατοχύρωση domain name του Πελάτη, αγορά SSL πιστοποιητικού, ιδιωτικής IP κλπ, και έγινε κατά την διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κλπ).

'Ολες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το billing [at] pixelperfection [dot] gr την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Mέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκκοφαντική και δυσφημιστική.

Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μή επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη με σκοπό την ανανέωση υπηρεσιών στις οποίες έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη χρέωση στην κάρτα του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου.

Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί ο Πελάτης από την Εταιρία για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το billing [at] MGN.Solutions - N.a.m.p. - PixelPerfection [dot] gr την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Mέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκκοφαντική και δυσφημιστική. Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Oι υπηρεσίες φιλοξενίας κάθε είδους, ανανεώνονται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι' αυτό.

O Πελάτης οφείλει να αποστείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό της συναλλαγής με την οποία έχει εξοφλήσει την ανανέωση της συνδρομής του, με ΦΑΞ στο 210 3000359 ή με email στο billing [at] mynamp [dot] eu, αναγράφοντας ξεκάθαρα στην ειδοποίηση/απόδειξη το domain name του, το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί και τα στοιχεία του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει ότι η εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection) τότε η εταιρία μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη των υπηρεσιών, διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση (αντίστοιχα θα αφήσει τυχόν domain name του Πελάτη να λήξουν χωρίς ανανέωση) και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Ο Πελάτης ενημερώνεται τακτικά για την επερχόμενη λήξη των domain names του, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στα Πρόσωπα Επαφής που σχετίζονται με τα domains αυτά. Ο Πελάτης οφείλει να επικαιροποιεί τα δεδομένα του λογαριασμού του και των Προσώπων Επαφής των domains του και η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη-λήψη των ενημερώσεων λήξης ονομάτων χώρου από τον Πελάτη.

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή κανενός χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης για προσωπικούς λόγους ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 3 εβδομάδες παρέχεται με κόστος. Θα πρέπει ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 3 εβδομάδες, να μας έχει ενημερώσει εγγράφως και να έχει φυσικά λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Η MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος http://mynamp.eu - support.mgn.solutions & https://pixelperfection.gr - support.mgn.solutions να συμπεριλαμβάνουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρία μας, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός Iστότοπου από έναν Διακομιστή της (web server). Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

Οι δικτυακοί τόποι http://mynamp.eu - support.mgn.solutions & https://pixelperfection.gr - support.mgn.solutions, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, προστατεύονται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

κτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection ΟΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργίας αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων των δικτυακών τόπων της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

Tο όνομα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και τα λογότυπά ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στη MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη / μέλος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης mynamp.eu - support.mgn.solutions και pixelperfection.gr - support.mgn.solutions τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Παρακαλώ πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας πριν υποβάλετε την παραγγελία σας." και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection μέσω Internet, εάν και μόνο άν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

(+30) 210 300.20.50

Ασφάλεια συναλλαγών. MGN.Solutions - N.a.m.p. - Pixelperfection.

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο N.a.m.p. - Pixelperfection και επωνυμία "ZENLIA I.K.E.", είναι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρω ιστοσελίδων και στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του https://support.mgn.solutions διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο, το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η N.a.m.p. - PixelPerfection, ιδιοκτήτρια του https://support.mgn.solutions - https://diavlos-mynamp.mynewserver.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η N.a.m.p. - PixelPerfection με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit.

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 15 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη από το https://support.mgn.solutions - https://diavlos-mynamp.mynewserver.com.

Η πρόσβαση στα συστήματα του https://support.mgn.solutions - https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του https://support.mgn.solutions - https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της N.a.m.p. - PixelPerfection αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του https://support.mgn.solutions - https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείτε δύο στοιχεία, το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Χρήστη (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στη N.a.m.p. - PixelPerfection, ιδιοκτήτρια του https://support.mgn.solutions -https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. είναι εμπιστευτικές και η N.a.m.p. - PixelPerfection έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η N.a.m.p. - PixelPerfection δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η N.a.m.p. - PixelPerfection χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Mπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο N.a.m.p. - Pixelperfection και επωνυμία "ZENLIA I.K.E.", είναι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρω ιστοσελίδων και στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετούμε αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της Εταιρίας N.a.m.p. - PixelPerfection ΟΕ.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας και την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας και να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites μας.

Παρ' όλα αυτά, εάν δηλώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Eταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα μας. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

Η Εταιρία, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου https://support.mgn.solutions -https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. http://mynamp.eu http://pixelperfection.gr δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης.

Η Εταιρία δύναται η ιδία να χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία της με τους επισκέπτες και τα μέλη του (χρήστες).

Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεν απαιτείται ο επισκέπτης να υποβάλει στον παρόντα δικτυακό τόπο προσωπικά στοιχεία για να τον χρησιμοποιήσει. Κατ' εξαίρεσιν ζητούνται προσωπικά στοιχεία κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στην κοινότητα των μελών του δικτυακού τόπου για την απόκτηση ή δοκιμή των εταιρικών υπηρεσιών καθώς και κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια από τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://support.mgn.solutions -https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. http://mynamp.eu http://pixelperfection.gr , με την επιφύλαξη των διατάξεων:

του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).

και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ),

συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Η Εταιρία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και το Ελληνικό Δίκαιο.

Διευκρινίζεται ότι η N.a.m.p. - PixelPerfection δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες τουhttps://support.mgn.solutions -https://diavlos-mynamp.mynewserver.com. http://mynamp.eu http://pixelperfection.gr και τις υπηρεσίες του website της N.a.m.p. - PixelPerfection προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η N.a.m.p. - PixelPerfection ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της N.a.m.p. - PixelPerfection και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την N.a.m.p. - PixelPerfection, εφ΄όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της N.a.m.p. - PixelPerfection και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (κατοχύρωση domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και την κατάσταση του λογαριασμού σας και των παραγγελιών σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην N.a.m.p. - PixelPerfection χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ., στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμaτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Kατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site της N.a.m.p. - PixelPerfection, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, "φορτώνονται" / "κατεβαίνουν" στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) μέσω των οποίων ο server της N.a.m.p. - PixelPerfection αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας (browser: IE6, Firefox, Opera, Netscape κλπ) να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να περιηγηθείτε στο site της N.a.m.p. - PixelPerfection ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους N.a.m.p. - PixelPerfection.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στα websites της N.a.m.p. - PixelPerfection.

Επικοινωνία

Τηλεφωνήστε μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Τζώρτζ 20 22 Αθήνα Τ.Κ. 10682

www.pixelperfection.gr - services@mgn.solutions

(+)30 210 300 20 50
Σας ευχαριστούμε! Το μήνυμα σας έχει σταλεί!

Pixel Perfection by MGN.Solutions • 2014 • All Rights Reserved